ในสังคมการทำงานไม่ว่าที่ไหนๆก็ตาม ย่อมมีเพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือหัวหน้า ลาออกจากบริษัทเป็นเรื่องปกติ แต่อย่างไรก็ตามมิตรภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานก็จะยังคงอยู่ตลอดไป จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่การมอบของขวัญให้หัวหน้าลาออก เป็นสิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่ง เพื่อแทนมิตรภาพดีๆ และคำอวยพรอันเป็นสิริมงคลให้กับหัวหน้าของเรา

ของขวัญมงคลเสริมดวง

กระเช้าเพื่อสุขภาพ

รูปภาพแขวนผนัง

ชุดเครื่องแก้วเบญจรงค์

ต้นไม้มงคล

ของขวัญสำหรับให้หัวหน้าลาออกนั้น อาจไม่จำเป็นต้องมีมูลค่าสูง ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง เพียงแต่มีความหมายที่ดีและเป็นของที่มีคุณค่าทางจิตใจ ก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้รับได้แล้ว