5 (100%) 4 votes

กวนอู

กวนอูทรงม้าออกศึก แสดงถึงการต่อสู้ ช่วงชิงเอาชัยชนะในการแข่งขันด้านต่างๆ ช่วยให้ธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง มีชัยชนะในการทำธุรกิจ การเจรจาต่อรอง บทสวดบูชาเทพเจ้ากวนอู(แบบย่อ) “นำ มอ ไต่ ชื้อ ไต่ ปุย ฮก หมอ ไต่ ตี่ เต็ก เต็ก จี๋ เสียง โกว้ ฮุก เง็ก อ้วง ไต่ เทียน จุนฯ”

  • ขนาด 13*16*7 เซนติเมตร
  • วัสดุทำมาจากเรซิ่น
  • น้ำหนัก 0.29 กิโลกรัม
  • ราคาสินค้า 1,050 บาท
  • สอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์ : @happytime ค่ะ

กวนอู

กวนอู

กวนอู

Facebook Comments