ของขวัญปีจอ (หมา)

ของขวัญปีจอ นิยมมอบให้เป็นวันเกิดหัวหน้า ผู้หลักผู้ใหญ่ หรือลูกค้าในโอกาสสำคัญต่างๆ