ลิงมหาโชค

ของขวัญปีวอก (ลิง)

ลิงมหาโชค นิยมมอบให้หัวหน้า ผู้หลักผู้ใหญ่ หรือลูกค้าในโอกาสสำคัญต่างๆ เช่น วันเกิด, วันขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น