หมูทอง

หมูทองกระถางสมบัติ

หมูทองกระถางสมบัติฐานแก้ว ของขวัญวันเกิดปีกุน อวยพรให้มีความอุดมสมบูรณ์พูนสุข สมหวังในสิ่งต่างๆ มีเงินมีทองมากมาย เหลือกินเหลือใช้