มังกรเลข 8

มังกรทองเลข 8 เสริมบารมี

มังกรทอง นิยมมอบให้ในโอกาสเปิดร้านใหม่ โอกาสวันเปิดบริษัทใหม่ให้ลูกค้า เพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ