องค์พระพิฆเนศปางประทานพร

องค์พระพิฆเนศ สำหรับเคารพบูชาบัลดาลพร และความโชคดี เพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว ประสบความสำเร็จในทุกทาง

องค์พระพิฆเนศประทานพร

องค์พระพิฆเนศประทานพร

องค์พระพิฆเนศประทานพร มหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญายิ่งใหญ่ อำนวยความสำเร็จในทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง สำหรับเคารพศักการะบูชา

พระพิฆเนศ

พระพิฆเนศ ปางเสวยสุข

องค์บูชา ॐ พระพิฆเนศปางเสวยสุข กับคาถาบูชาให้ร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองมากมาย ความเป็นอยู่สุขสบาย ไร้ทุกข์ ไร้โศก ไม่มีเรื่องให้วุ่นวายใจ