องค์พระพิฆเนศปางประทานพร

องค์พระพิฆเนศ สำหรับเคารพบูชาบัลดาลพร และความโชคดี เพื่อความเป็นศิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว ประสบความสำเร็จในทุกทาง

องค์พระพิฆเนศประทานพร

องค์พระพิฆเนศประทานพร

องค์พระพิฆเนศประทานพร มหาเทพผู้ทรงภูมิปัญญายิ่งใหญ่ อำนวยความสำเร็จในทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง สำหรับเคารพศักการะบูชา