เทพฮกลกซิ่วมงคล ฐานแก้ว

เทพเจ้าฮกลกซิ่ว นิยมมอบเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ หรือเปิดกิจการใหม่ ให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและครอบครัว พบแต่ความสุขความเจริญ

เทพฮกลกซิ่ว 3 เซียน

เทพฮกลกซิ่ว 3 เซียน

เทพฮกลกซิ่ว 3 เซียน ของมงคลเปิดกิจการใหม่ของชาวจีน บูชาเพื่อความเป็นศิริมงคล เสริมความร่ำรวย